• Prezentacja, Warsztaty

  Muzeum Historyczne w Ełku oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zapraszają  na prezentację podręcznika do nauczania historii „Europa. Nasza historia”. W programie: –       Wykład prof. Roberta Traby: „Między Scyllą a Charybdą. Problemy w nauczaniu historii współczesnej” –        Warsztaty z podręcznikiem pt. „’Europa. Nasza historia’… i nasza szansa na dobry podręcznik” – prowadzenie: Andrzej Dusiewicz (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) –        Przedstawienie… Zobacz wydarzenie

 • W roku 2020 ukazał się czwarty i kompletujący serię tom podręcznika „Europa. Nasza historia”. Ta wspólna, przez polskich i niemieckich autorów stworzona seria podręczników szkolnych do klas 5-8, opiera się na wypracowanych przez Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową „Zaleceniach“ oraz pracy instytucji naukowych i politycznych a także wydawnictw z obu krajów. Podręcznik prezentuje historię Europy i powszechną z perspektywy transnarodowej i jest… Zobacz wydarzenie

 • W ramach seminarium dla nauczycieli pt. „Wojna i Pamięć” zostanie zaprezentowany wspólny polsko-niemiecki podręcznik do historii „Europa. Nasza historia”. W pierwszej części warsztatów skupimy się na genezie projektu oraz koncepcji podręcznika. Następnie zostaną omówione rozdziały dotyczące II wojny światowej z uwzględnieniem różnych kultur pamięci w Polsce i Niemczech. Celem warsztatów jest zaprezentowanie nauczycielom nowych możliwości ponadnarodowego dostępu do treści i… Zobacz wydarzenie

 •   Podczas prezentacji „Wspólny podręcznik »Europa. Nasza historia« i jego zastosowanie w polsko-niemieckich projektach” chcemy przybliżyć uczestnikom ideę i historię prac nad polsko-niemieckim podręcznikiem do historii. Głównym celem warsztatu jest przedstawienie możliwości wykorzystania podręcznika podczas realizacji polsko-niemieckich spotkań młodzieży. W aktywny sposób pragniemy zaprezentować podręcznik jako źródło wiedzy i narzędzie przydatne na różnych etapach bilateralnego projektu wymiany. Prezentacja odbędzie się… Zobacz wydarzenie

 • Historia Europy i wspólna przeszłość Polski i Niemiec często są tematem rozmów podczas polsko-niemieckich wymian młodzieży. Warto zatem dobrze się przygotować do dyskusji z młodymi ludźmi w tym obszarze. Podczas spotkania online DMK przedstawione zostaną geneza, koncepcja i cele serii polsko-niemieckich podręczników do historii „Europa. Nasza historia”, a także możliwości zastosowania zawartych w nich materiałów w czasie polsko-niemieckich spotkań młodzieży. 11 sierpnia… Zobacz wydarzenie

 • Historia Europy i wspólna przeszłość Polski i Niemiec często są tematem rozmów podczas polsko-niemieckich wymian młodzieży. Warto zatem dobrze się przygotować do dyskusji z młodymi ludźmi w tym obszarze. Podczas prezentacji przedstawione zostaną geneza, koncepcja i cele serii polsko-niemieckich podręczników do historii „Europa. Nasza historia”, a także możliwości zastosowania zawartych w nich materiałów w czasie polsko-niemieckich spotkań młodzieży. 29 lipca… Zobacz wydarzenie

 • Prezentacja tomu czwartego polsko-niemieckiego podręcznika „Europa. Nasza historia” z udziałem dr. Marcina Wiatra (Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta [Członek Stowarzyszenia Leibniza]) i prof. Krzysztofa Ruchniewicza (Katedra Historii Najnowszej, Uniwersytet Wrocławski) oraz dyskusja ze studentami historii, dydaktykami i nauczycielami w ramach Seminarium z Historii Najnowszej na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas spotkania przedstawiona zostanie geneza, koncepcja oraz cele serii wspólnego podręcznika,… Zobacz wydarzenie

 • Historia Europy i wspólna przeszłość Polski i Niemiec często są tematem rozmów podczas polsko-niemieckich wymian młodzieży. Warto zatem dobrze się przygotować do dyskusji z młodymi ludźmi w tym obszarze. Podczas spotkania online PNWM przedstawione zostaną geneza, koncepcja i cele serii polsko-niemieckich podręczników do historii „Europa. Nasza historia”, a także możliwości zastosowania zawartych w nich materiałów w czasie polsko-niemieckich spotkań młodzieży.… Zobacz wydarzenie

 • © René Matschkowiak für GEI

  W poniedziałek 18 listopada br. odbędzie się uroczysta prezentacja wspólnego podręcznika do nauczania historii „Europa. Nasza historia“ / „Europa – Unsere Geschichte“ w Miejskim Gimnazjum nr 1 im Karla Liebknechta (Städtisches Gymnasium I, Karl-Liebknecht-Gymnasium) we Frankfurcie nad Odrą. W prezentacji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Stałej Konferencji Ministrów Oświaty, Nauki i Kultury krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Serdecznie… Zobacz wydarzenie

 • Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku serdecznie zapraszają nauczycieli historii na warsztaty dydaktyczne Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów. Podczas warszatów, w których wezmą udział zarówno nauczyciele szkolni z Polski, jak i z Niemiec, opracowane zostaną scenariusze lekcji dotyczące wybuchu II wojny światowej. Scenariusze te mają następnie zostać… Zobacz wydarzenie

  do 29. września, Godzina 12:30
 • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli, pedagogów i edukatorów – organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży – do udziału w „Forum historycznym PNWM «Zachować pamięć»”, które odbędzie się od 9 do 10 września 2019 roku w Gdańsku. Forum ma być przestrzenią wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów i poznania oferty różnych placówek muzealnych i edukacyjnych. Od pięciu lat w ramach programu dotacji „Zachować pamięć”… Zobacz wydarzenie

 • © Jacek Konik

  W dniach 13-15 czerwca 2019 r. odbędzie się doroczne posiedzenie Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Po raz pierwszy w 50-letniej historii prac Komisji jej członkowie spotkają się nie w Polsce czy w Niemczech, ale w Europejskim Biurze Stowarzyszenia Leibniza oraz w Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Oprócz dorocznego posiedzenia Prezydium omówiony zostanie stan prac nad wspólnym  polsko-niemieckim podręcznikiem do historii… Zobacz wydarzenie

  do 15. czerwca, Godzina 15:00
 • Konferencja

  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie zapraszają nauczycieli historii na konferencję „Jak pracować z podręcznikiem transnarodowym?”. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie podręcznik „Europa. Nasza historia”, powstały w ramach polsko-niemieckiego projektu podręcznika do nauki historii. Spotkanie poprowadzi kierownik projektu Andrzej Dusiewicz (WSiP). Spotkanie odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie. Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikaty uczestnictwa oraz darmowy… Zobacz wydarzenie

 • Drugi tom podręcznika Europa – nasza historia ukazuje się w czasie, w którym w Polsce toczy się żywa debata, jak trzeba nauczać historii w szkole. Co stanowi istotę „naszych” dziejów i jakie treści związane z wiedzą o przeszłości powinny być upowszechniane w nauczaniu szkolnym? Jak historia własnego narodu jest powiązana z dziejami Europy i świata? Próba odpowiedzi na postawione wyżej… Zobacz wydarzenie

 • Warsztaty historyczno-dydaktyczne poświęcone kwestii kształcenia umiejętności analizy i interpretacji „Otwartego obrazu historii” na przykładzie wspólnego podręcznika polsko-niemieckiego z udziałem studentów i doktorantów UAM (piątek) oraz wielkopolskich nauczycieli historii (sobota). Tematy wykładów: Cel i działalność Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w kontekście wspólnego podręcznika Realizacja projektu wydawniczego wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii Jeden podręcznik – dwie kultury dydaktyczne. Refleksja historyczno-dydaktyczna Podręcznik „Europa.… Zobacz wydarzenie

  do 02. grudnia, Godzina 14:30
 • Panel dyskusyjny

  Prezentacja książki z udziałem Jerzego Kochanowskiego (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Petera Olivera Loewa (Niemiecki Instytut Spraw Polskich) oraz Christiane Brandau (Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta [Członek Stowarzyszenia Leibniza]) Prowadzenie: Andrzej Kaluza Niemcy i Polacy dyskutują o historii wspólnego sąsiedztwa. Wiodącym tematem jest pięciotomowa „Historia niemiecko-polska” (Deutsch-Polnische Geschichte), wydawana od 2014 przez Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt. Przedstawiony… Zobacz wydarzenie

 • Europa podlega procesowi coraz intensywniejszej integracji. Jednocześnie wszędzie daje się odczuć niezadowolenie z braku „europejskiej świadomości”. Jaką rolę odgrywa w takiej sytuacji lekcja historii? Czy jest ona w stanie przyczynić się do ukształtowania Europejczyków przyszłości? „Europa. Nasza historia“ jako wspólny polsko-niemiecki projekt podręcznika do nauki historii stawia sobie za główny cel otworzenie nowej perspektywy na historię Europy. Na nowo poddawane… Zobacz wydarzenie

 • Panel dyskusyjny
  © GEI (C. Brandau)

  W całej Europie daje się odczuć niezadowolenie z braku europejskiej świadomości. Fakt ten posiada także wymiar historyczny. Jaką rolę odgrywa w takiej sytuacji lekcja historii? Jak radzi ona sobie z faktem, że w Europie istnieje obok siebie cały szereg przekazów narodowych? W jaki sposób wprowadza ona perspektywy europejskie? Opracowana z ponadnarodowej perspektywy seria podręczników pod tytułem „Europa. Nasza historia“, której… Zobacz wydarzenie