Panel dyskusyjny

Dlaczego i w jaki sposób trzeba pisać podręczniki do historii z transnarodowej perspektywy?

Prezentacja powstałego we współpracy polsko-niemieckiej podręcznika „Europa – nasza historia”, tom II: Okres nowożytny; Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 22 lutego 2018, godz. 17.00-20.00

Drugi tom podręcznika Europa – nasza historia ukazuje się w czasie, w którym w Polsce toczy się żywa debata, jak trzeba nauczać historii w szkole. Co stanowi istotę „naszych” dziejów i jakie treści związane z wiedzą o przeszłości powinny być upowszechniane w nauczaniu szkolnym? Jak historia własnego narodu jest powiązana z dziejami Europy i świata?

Próba odpowiedzi na postawione wyżej pytania będzie stanowić przedmiot dyskusji podczas prezentacji drugiego tomu podręcznika Europa – Nasza historia zorganizowanej przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Zaangażowani w projekt przedstawiciele wydawnictw i eksperci-historycy podejmą próbę przedstawienia idei przewodnich tomu drugiego oraz możliwości zastosowania jego treści w praktyce szkolnej. Spróbują także odpowiedzieć na pytania, co nowego w porównaniu z podręcznikami stosowanymi w szkołach w Polsce i Niemczech wnosi podręcznik Europa – Nasza historia i jak treści w nim zawarte mają się do podstaw programowych obowiązujących w obu krajach. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dydaktyków i naukowców do wzięcia udziału w spotkaniu.

W prezentacji wezmą udział:

  • przewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej/Rady Ekspertów;
  • koordynatorzy naukowi polsko-niemieckiego projektu podręcznika szkolnego do nauczania historii;
  • przedstawiciele wydawnictw WSiP i Eduversum

Zapewnimy tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie/niemiecko-polskie.