„… podręcznik napisany dobrym językiem, dający się łatwo czytać, niezbyt skomplikowany, a jednak wyjaśniający ważne konteksty i ukazujący historię z różnych perspektyw. (…) wartościowy podręcznik nie tylko dla uczniów…”Oliver Hinz: Milowy krok w dziedzinie szkolnej edukacji. DIALOG 117 (2016), s. 88

„Przesłaniem książki jest pokazanie, że już bardzo wcześnie społeczeństwa Europy były ze sobą ściśle związane, a miały w toku swej historii bardzo różne doświadczenia. W okienku „Punkt widzenia” zestawia się odmienne oceny i odmienną pamięć.”Oliver Hinz: tamże, s. 87

„W obliczu różnego i często kontrowersyjnego zrozumienia historii w obydwu krajach sensacją polityczno-historyczną jest to, co świętowano w szkole europejskiej o profilu polsko-niemieckim. Przedstawiony został bowiem pierwszy wspólny podręcznik, prosto z drukarni – podręcznik „Europa. Unsere Geschichte” względnie „Europa. Nasza historia” ma zostać wykorzystany do nauki na lekcjach historii w polskich i niemieckich szkołach w dwóch wersjach językowych o identycznych treściach.“ Amory Burchard, Der Tagesspiegel, 22.06.2016