Panel dyskusyjny, Prezentacja

Podręcznik »Europa. Nasza historia«. Seminarium naukowo-dydaktyczne Komisji Dydaktyki Historii KNH PAN

Spotkanie informacyjne na temat podręcznika dla nauczycieli, dydaktyków, naukowców, pracowników muzeów oraz wszystkich zainteresowanych; 22 stycznia 2022 r., 10:00-13:00 godz.

Organizator:

Komisja Dydaktyki Historii – Komitet Nauk Historycznych PAN

W roku 2020 ukazał się czwarty i kompletujący serię tom podręcznika „Europa. Nasza historia”. Ta wspólna, przez polskich i niemieckich autorów stworzona seria podręczników szkolnych do klas 5-8, opiera się na wypracowanych przez Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową „Zaleceniach“ oraz pracy instytucji naukowych i politycznych a także wydawnictw z obu krajów. Podręcznik prezentuje historię Europy i powszechną z perspektywy transnarodowej i jest oparty na nowatorskich zasadach dydaktycznych, takich jak otwarty obraz przeszłości, wieloperspektywiczność czy kontrowersyjność.  Podczas spotkania przedstawiona zostanie historia powstania projektu, a także koncepcja oraz wartość merytoryczna i dydaktyczna podręcznika.

Program seminarium:

10.00-10.10 Powitanie – prof. Danuta Konieczka-Śliwińska (Przewodnicząca Komisji Dydaktyki Historii KNH PAN); Zaprezentowanie uczestników i celu spotkania – prof. Violetta Julkowska (Przewodnicząca Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej)

10.10-10.40 Prezentacja serii podręczników historii wspólnego projektu polsko-niemieckiego „Europa. Nasza historia” – mgr Andrzej Dusiewicz (WSiP)

10.40-11.10 Informacje o przebiegu prac wspólnych nad podręcznikami serii – Sekretarze Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej – dr Dominik Pick i dr Marcin Wiatr oraz prof. Igor Kąkolewski (CBH Berlin)

11.10-11.20 – przerwa

11.20-11.50 Założenia merytoryczne i dydaktyczne serii podręczników na przykładzie klasy VII i VIII – prof. Violetta Julkowska

11.50-12.20 Doświadczenie pracy dydaktycznej z materiałem podręczników z serii „Europa. Nasza historia” – Przedstawicielki Wspólnej Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek działającej przy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej – mgr Wiesława Araszkiewicz i mgr Joanna Zaborowski

12.20-13.00 dyskusja i podsumowanie seminarium

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt pod adres  gemeinsames-geschichtsbuch (at) gei.de.