Panel dyskusyjny, Prezentacja

Wspólny podręcznik »Europa. Nasza historia« – nowa treść, nowa dydaktyka, nowe metody

Spotkanie informacyjne na temat podręcznika dla nauczycieli, dydaktyków, naukowców, pracowników muzeów oraz wszystkich zainteresowanych; 22 stycznia 2022 r., 10:00-13:00 godz.

Organizator:

Wydział Historii UAM we współpracy z Komisją Dydaktyki Historii PAN

W roku 2020 ukazał się czwarty i kompletujący serię tom podręcznika „Europa. Nasza historia”. Ta wspólna, przez polskich i niemieckich autorów stworzona seria podręczników szkolnych do klas 5-8, opiera się na wypracowanych przez Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową „Zaleceniach“ oraz pracy instytucji naukowych i politycznych a także wydawnictw z obu krajów. Podręcznik prezentuje historię Europy i powszechną z perspektywy transnarodowej i jest oparty na nowatorskich zasadach dydaktycznych, takich jak otwarty obraz przeszłości, wieloperspektywiczność czy kontrowersyjność.  Podczas spotkania przedstawiona zostanie historia powstania projektu, a także koncepcja oraz wartość merytoryczna i dydaktyczna podręcznika.

Szczegółowy program spotkania oraz informacje o możliwości udziału ukażą się już wkrótce.