Tak. Podręcznik „Europa. Nasza historia“ przeznaczony jest do użytku na lekcjach historii klas 5-8 szkoły podstawowej zgodnie z programem nauczania. Przed podjęciem prac nad podręcznikiem przeprowadzono analizę programów nauczania w Polsce i niemieckich krajach związkowych pod kątem ich podobieństw. Na jej podstawie dokonano zestawienia szczegółowych zagadnień i celów nauczania służących za podstawę dla serii podręczników. „Europa. Nasza Historia” pozwala tym samym na skuteczne realizowanie programu nauczania. W celu pogłębienia dodatkowych zagadnień w polskiej wersji językowej opracowano suplement pt. „Historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności”, który oferowany jest razem z podręcznikiem. Cechą wyróżniającą niniejszą serię podręczników i jej główną zaletą jest konsekwentna realizacja ponadnarodowej perspektywy, której celem jest konstruktywne obchodzenie się z różnorodnymi doświadczeniami historycznymi w Europie.


„Europa. Nasza historia“ to seria podręczników o historii Europy i historii powszechnej, umożliwiająca realizację pełnej podstawy programowej we wszystkich szkołach w Polsce i w Niemczech. Spełniając narodowe wymagania programowe podręcznik prezentuje jednocześnie ponadnarodową perspektywę i różnorodność historycznych doświadczeń poprzez odwołanie do przykładów z historii Polski, Niemiec oraz innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Seria ta ma za zadanie przyczyniać się tym samym do rozwoju pamięci o przeszłości wśród młodego pokolenia w Polsce i Niemczech, opartej na gruntowej wiedzy, zdolnej do refleksji świadomości historycznej oraz w szczególności do otwartego dialogu na temat wspólnej historii europejskiej.


Zaangażowani w projekt współtwórcy podręcznika organizują regularne spotkania informacyjne, warsztaty oraz szkolenia poświęcone serii podręczników „Europa. Nasza historia“. Informacje dotyczące aktualnych wydarzeń znajdą Państwo tutaj.