Warsztaty
Udział w wydarzeniu wymaga zgłoszenia

’Europa. Nasza Historia’ – polsko-niemiecki dialog o historii

Konsultacje Tematyczne dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian pozaszkolnych, 17 listopada 2020 r., godz. 16.00-17.00

Organizator:

Historia Europy i wspólna przeszłość Polski i Niemiec często są tematem rozmów podczas polsko-niemieckich wymian młodzieży. Warto zatem dobrze się przygotować do dyskusji z młodymi ludźmi w tym obszarze.

Podczas spotkania online PNWM przedstawione zostaną geneza, koncepcja i cele serii polsko-niemieckich podręczników do historii „Europa. Nasza historia”, a także możliwości zastosowania zawartych w nich materiałów w czasie polsko-niemieckich spotkań młodzieży.

Rejestracja