Warsztaty
Udział w wydarzeniu wymaga zgłoszenia

»Europa. Nasza historia«. Polsko-niemiecki podręcznik do historii i jego zastosowanie w polsko-niemieckich projektach

Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów w ramach Forum historycznego PNWM „Zachować pamięć”; 9 września 2019 r., 16:00 – 17:45 godz. i 10 września 2019 r., 9:00 – 10:45 godz.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli, pedagogów i edukatorów – organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży – do udziału w „Forum historycznym PNWM «Zachować pamięć»”, które odbędzie się od 9 do 10 września 2019 roku w Gdańsku. Forum ma być przestrzenią wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów i poznania oferty różnych placówek muzealnych i edukacyjnych.

Od pięciu lat w ramach programu dotacji „Zachować pamięć” PNWM wspiera polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieży w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego. Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej stanowią okazję do podzielenia się doświadczeniami z realizacji tych projektów oraz do zaprezentowania ich w ramach warsztatów.

Podczas warsztatu „Europa. Nasza historia. Polsko-niemiecki podręcznik do historii i jego zastosowanie w polsko-niemieckich projektach” chcemy przybliżyć uczestnikom ideę i historię prac nad wspólnym polsko-niemieckim podręcznikiem do historii. Głównym celem warsztatu jest przedstawienie możliwości wykorzystania podręcznika podczas realizacji polsko-niemieckich spotkań młodzieży. W aktywny sposób pragniemy zaprezentować podręcznik jako źródło wiedzy i narzędzie przydatne na różnych etapach polsko-niemieckiego projektu wymiany – począwszy od przygotowania, poprzez realizację, a skończywszy na podsumowaniu projektu.

Prowadzenie: Wiesława Araszkiewicz
Metodyczka i nauczycielka historii i WOS w Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach, członkini Grupy Roboczej Nauczycieli przy Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej