Takiego podręcznika do historii jeszcze nie było!

KOMUNIKAT PRASOWY WSIP

W dniu 22 czerwca br. w berlińskiej szkole Robert-Jungk-Oberschule odbyła się prezentacja pierwszego tomu podręcznika do historii Europa. Nasza historia / Europa. Unsere Geschichte, który został przygotowany przez polskich i niemieckich ekspertów, autorów, redaktorów i wydawców.

W uroczystości udział wzięli:

  • ministrowie spraw zagranicznych obu krajów – Witold Waszczykowski i Frank-Walter Steinmeier,
  • premier kraju związkowego Brandenburgii Dietmar Woidke,
  • współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów prof. Robert Traba i prof. Michael G. Müller,
  • narodowi naukowi koordynatorzy projektu prof. Igor Kakolewski oraz prof. Eckhardt Fuchs,
  • przedstawiciele Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz wydawnictwa Eduversum,
  • nauczyciele i uczniowie z Polski i z Niemiec

Rozpoczynając uroczystość, obaj ministrowie podkreślili, jak wielkie znaczenie ma ukazanie się tego podręcznika dla wspólnych stosunków polsko-niemieckich. Minister Waszczykowski zaznaczył, że:

Podręcznik ma charakter praktyczny, ponieważ od tej pory polscy i niemieccy uczniowie będą mogli poznawać wspólną historię Europy widzianą z tej samej perspektywy. Pozwoli to młodym ludziom lepiej zrozumieć wrażliwość historyczną sąsiadów, ułatwi dialog, pozwoli uwolnić się od stereotypów i nauczy większej tolerancji.

Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych RP

Z kolei minister Steinmeier powiedział:

Trud opłacił się. To wspaniała książka, która uczula na marzenia, ale i traumę, które łączą Polaków i Niemców; książka pomoże w sformowaniu wspólnego niemiecko-polskiego spojrzenia na historię, na jej ciemne strony, które i na naszych czasach odcisnęły piętno, ale także na jasne strony naszej wspólnej historii.

Frank-Walter Steinmeier, Minister Spraw Zagranicznych RFN

Głos zabrali również profesorowie Traba, Müller, Fuchs i Kąkolewski. Profesor Traba, dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie podkreślał:

Na początku było wielu sceptyków, ale nam się udało nie tylko połączyć polską i niemiecką perspektywę, lecz równocześnie stworzyć wspólną europejską narrację. Po raz pierwszy młodzi Polacy i Niemcy otrzymają to samo kwantum wiedzy o przeszłości. […]Będziemy mogli spierać się o interpretacje, ale ich podstawą będzie rzetelna wiedza. To ważne, bo właśnie brak wiedzy i wrażliwości dla innego jest źródłem nieporozumień i konfliktów.Robert Traba, Dyrektor CBH PAN

W dalszej części spotkania głos zabrali uczniowie z Polski i z Niemiec, a następnie w krótkim panelu dyskusyjnym głos zabrali przedstawiciele wydawnictw i nauczyciele. Przedstawiciele Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Eduversum opowiadali o czterech latach pracy nad podręcznikiem, wyzwaniach i trudnościach, które musieli pokonać. Wydawnictwo WSiP realizuje ten projekt we współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przedstawiono również harmonogram dalszych prac, informując, że kolejne tomy podręcznika będą ukazywać się cyklicznie co rok. Na zakończenie uroczystości polscy i niemieccy uczestnicy projektu stanęli do wspólnej fotografii.

Polską edycję podręcznika Europa. Nasza historia oraz uzupełnienie do polskiej podstawy programowej Europa. Nasza historia. Historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności można nabyć w e-sklepie: sklep.wsip.pl