Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung
(Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku [Członek Stowarzyszenia Leibniza])

Celler Straße
3
38114 Braunschweig

Georg-Eckert-Institut jest instytucją prawa publicznego.
Siedziba Instytutu: Brunszwik (Braunschweig)

Prawa autorskie
Wszystkie opublikowane na niniejszej stronie artykuły i ilustracje są chronione prawami autorskimi. Każde ich wykorzystanie, niedopuszczone ustawą o ochronie praw autorskich, wymaga uprzedniej zgody właściciela. Dotyczy to zwłaszcza powielania, edytowania, przekładu, zapisywania, przetwarzania względnie odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Sporządzanie fotokopii i pobieranie plików ze stron internetowych dozwolone jest wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Odpowiedzialność za treść

Linki zewnętrzne:

Nie sprawdzamy treści linków zewnętrznych. Za ich treść odpowiadają właściciele danych stron.

Informacje na niniejszej stronie internetowej:

Treści niniejszej strony internetowej poddawane są kwerendzie z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej jednak nie przejmujemy odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność przekazanych do dyspozycji informacji.

Odpowiedzialność zgodnie z prawem mediów za treść niniejszej strony jako jej właściciel w rozumieniu niemieckiej Ustawy o telemediach ponosi:

ECKHARDT FUCHS
Dyrektor / Dyrekcja
Villa E2.09
Tel.: +49 531 59099-500
Email

Web design: Christoph Schüßler

Tłumaczenie: Beata Burger // Katherine Ebisch-Burton

Copyright Strona tytułowa Tom I – Theodora and her Court oraz Tom II –  Mirabeau and Monsieur de Dreux-Breze at the Assemblee des Deputes, 23rd June 1789: Bridgeman Images

Copyright wybranych do promocji stron podręcznika: WSiP / Eduversum

Strona internetowa sfinansowana przez: