Tak. Podręcznik „Europa. Nasza historia“ przeznaczony jest do użytku na lekcjach historii zgodnie z programem nauczania. Przed podjęciem prac nad podręcznikiem przeprowadzono analizę programów nauczania w Polsce i niemieckich krajach związkowych pod kątem ich podobieństw. Na jej podstawie dokonano zestawienia szczegółowych zagadnień i celów nauczania służących za podstawę dla serii podręczników. „Europa. Nasza Historia” pozwala tym samym na skuteczne realizowanie programu nauczania. W celu pogłębienia dodatkowych zagadnień w polskiej wersji językowej opracowano suplement pt. „Historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności”, który oferowany jest razem z podręcznikiem. Cechą wyróżniającą niniejszą serię podręczników i jej główną zaletą jest konsekwentna realizacja ponadnarodowej perspektywy, której celem jest konstruktywne obchodzenie się z różnorodnymi doświadczeniami historycznymi w Europie.


Tom 1 „Od prahistorii do średniowiecza“ został opublikowany w roku 2016, zaś tom 2 „Dzieje nowożytne do 1815 r.“ w roku 2017. Tom 3 (wiek XIX) ukaże się jako kolejny w roku 2019, tom 4 (wiek XX do teraźniejszości) w roku 2020. Uczniowie zaczynający pracę z podręcznikiem od roku 2018 będą mogli zatem korzystać z kolejnych tomów przez cały okres swojej edukacji.


„Europa. Nasza historia“ to seria podręczników umożliwiających realizację pełnej podstawy programowej we wszystkich szkołach w Polsce i w Niemczech. Spełniając narodowe wymagania programowe podręcznik prezentuje jednocześnie ponadnarodową perspektywę i różnorodność historycznych doświadczeń poprzez odwołanie do przykładów z historii Polski, Niemiec oraz innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Seria ta ma za zadanie przyczyniać się tym samym do rozwoju pamięci o przeszłości wśród młodego pokolenia w Polsce i Niemczech, opartej na gruntowej wiedzy, zdolnej do refleksji świadomości historycznej oraz w szczególności do otwartego dialogu na temat wspólnej historii europejskiej.


Zaangażowani w projekt współtwórcy podręcznika organizują regularne spotkania informacyjne, warsztaty oraz szkolenia poświęcone serii podręczników „Europa. Nasza historia“. Informacje dotyczące aktualnych wydarzeń znajdą Państwo tutaj.