Tom 2

Nowy

  • Czasy nowożytne (do 1815 r.)
  • Podręcznik szkolny do nauczania historii
  • Historia Europy z perspektywy ponadnarodowej
Pobierz przykładowy rozdział

Tom 1

  • Od prahistorii do średniowiecza
  • Podręcznik szkolny do nauczania historii
  • Historia Europy z perspektywy ponadnarodowej
Pobierz przykładowy rozdział
© Bettina Ausserhofer na zlecenie GEI

„Europa. Nasza historia” to oparta na podstawie programowej seria podręczników, ukierunkowana na rozwój kompetencji humanistycznych, prezentująca różnorodne materiały w sposób przystępny dla ucznia oraz zachęcająca do kreatywnego uczenia się i formułowania własnych opinii. Ukształtowana w wieloetapowym procesie przy udziale wiodących wydawnictw, dydaktyków oraz naukowców z Polski i Niemiec seria ta wprowadza do praktyki szkolnej najnowsze osiągnięcia badań historycznych i dydaktycznych. Jej celem jest przy tym wzmacnianie skłonnej do refleksji świadomości historycznej, a dzięki będącej integralną częścią podręcznika wielości perspektyw wspieranie dialogu na temat różnych doświadczeń historycznych oraz kulturowej różnorodności.

Podręcznik „Europa. Nasza historia” składa się z czterotomowej serii. Tom 1 „Od prahistorii do średniowiecza” dostępny od roku 2016 może być wykorzystywany w polskich i niemieckich szkołach. Od roku 2017 gotowy jest Tom 2 „Czasy nowożytne (do 1815 r.)”. Tom 3 (XIX wiek) ukaże się jako kolejny w roku 2019, a tom 4 (XX wiek) w roku 2020.