Tom 1

  • Od prahistorii do średniowiecza
  • Podręcznik szkolny do nauczania historii
  • Historia Europy z perspektywy ponadnarodowej
Pobierz przykładowy rozdział

Tom 3

Nowy

  • Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej
  • Podręcznik szkolny do nauczania historii
  • Historia Europy z perspektywy ponadnarodowej
Pobierz przykładowy rozdział

Tom 2

  • Czasy nowożytne (do 1815 r.)
  • Podręcznik szkolny do nauczania historii
  • Historia Europy z perspektywy ponadnarodowej
Pobierz przykładowy rozdział
© Bettina Ausserhofer na zlecenie GEI

„Europa. Nasza historia” to oparta na podstawie programowej seria podręczników, ukierunkowana na rozwój kompetencji humanistycznych, prezentująca różnorodne materiały w sposób przystępny dla ucznia oraz zachęcająca do kreatywnego uczenia się i formułowania własnych opinii. Ukształtowana w wieloetapowym procesie przy udziale wiodących wydawnictw, dydaktyków oraz naukowców z Polski i Niemiec seria ta wprowadza do praktyki szkolnej najnowsze osiągnięcia badań historycznych i dydaktycznych. Jej celem jest przy tym wzmacnianie refleksji i świadomości historycznej, a dzięki wielości perspektyw, będących integralną częścią podręcznika, wspiera ona dialog na temat różnych doświadczeń historycznych oraz kulturowej różnorodności.

Podręcznik „Europa. Nasza historia” składa się z czterech tomów. Tom 1 „Od prahistorii do średniowiecza”, dostępny od 2016 roku, jest gotowy do użytku szkolnego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W 2017 roku opublikowany został Tom 2 „Czasy nowożytne (do 1815 r.)”, a Tom 3 „Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej” w roku 2019. Tom 4 „XX wiek” ukaże się w 2020 roku.